Konstelace

Matka přišla na rodinnou konstelaci se starostmi o svého syna. Dobře se učil, ale selhával u zásadních zkoušek. Problémy měl už při přijetí na střední školu, teď ho čekala maturita. Matka na pokyn konstelatérky vybrala z přítomných zástupce za syna, dalšího sama za sebe a zdánlivě bez souvislosti požádala dalšího z přítomných, aby po dobu konstelace zaujal místo jeho otce. Děj konstelace jí pak ukázal, že je to ona sama na pozadí rodinné historie, kdo zabraňuje synovi uspět v přelomových situacích jeho života.

Místo racionální analýzy příčin a následků, kterou obvykle používáme ve snaze orientovat se v životě, nastupuje autentický prožitek. A to jak při sledování pohybů ve vlastní konstelaci v podání druhých, tak při roli zástupce, kdy vás jiný účastník požádá stát v jeho konstelaci. Prožitek v konstelaci je léčivým všezahrnujícím jevem, iniciujícím pochopení, a jeho vliv přetrvává.

Během jednoho setkání můžete stát jako zástupce v konstelaci jiných účastníků, nebo si můžete postavit konstelaci vlastní nebo se jen dívat. V prvním případě jste požádáni tím, kdo si konstelaci staví, abyste se jako zástupce (on/ona sama, jeho/její otec, matka, dítě, manžel, nadřízený, přítel) připojil/a k ostatním vybraným. Vaším úkolem není hrát, ale pouze se pohybovat podle svých pocitů. Jakkoli se to možná vzpírá běžnému chápání, představitelé postav v konstelaci pak často jednají jako skutečné postavy, podle kterých jim byly přiděleny role. Zpravidla se objeví nečekané souvislosti i prožitky, které iniciují změnu vnitřního vnímání i vnějších postojů všech zúčastněných.

Význam slova konstelace je postavení, vzájemné postavení, případně stav věcí. Už z názvu vyplývá, že konstelace mohou být stavěny třeba i jako pracovní. Záběr konstelací je však daleko širší, pro svoji schopnost demonstrovat příměry a obrazy bývají účinnou cestou k řešení rodinných, osobních, finančních, partnerských nebo zdravotních problémů, do kterých spadá třeba i problém s otěhotněním. Také závislosti, pocity únavy a mnohé další život komplikující projevy jsou předmětem konstelací.

Pokud si nedokážete představit, co od konstelací očekávat, není třeba hned na prvním setkání stavět vlastní konstelaci. Každopádně vám i takové setkání přinese zkušenost a inspiraci. Zavolejte, pohovořte si s námi a domluvte si termín pro setkání vedené certifikovanou pražskou terapeutkou Katkou Zachovou.