Pronájem prostor

Moc dobře víme, jak těžké je začínat ve stejném nebo podobném oboru, jako je ten náš. Plně si uvědomujeme, jak důležité je mít dobré zázemí pro „sezení“, masáže či terapie. Proto podobně zaměřeným lidem nabízíme pronájem našich prostor a to jak pro ojedinělé akce jednotlivců nebo skupin, tak na pravidelné dny či hodiny.

  • flexibilní přístup
  • rozumné ceny
  • krásné a klidné zázemí KNK
  • Jak začít?

    Nejprve si udělejte vlastní představu o termínu a rozsahu akce, předpokládaném počtu účastníků a popřípadě dalších věcech, které by jste od nás potřebovali. Poté kontaktujte majitelku KNK a domluvíme možnosti a podmínky pronájmu.

  • Lucie Vrabcová
  • lucie@klidnakrizovatce.cz
  • telefon 731 449 088
  • Vedle zajištění prostor jsme schopni se podílet na propagaci Vaší akce v podobném rozsahu, jako propagujeme naše vlastní setkání. Dále poskytnout pomůcky a techniku, kterou máme v KNK k dispozici. Ať se již jedná o karimatky, taburety na sezení či dataprojektor a reproduktor.