Ženský princip

"Když mluvím o ženském principu, nemám na mysli pohlaví. Mám na mysli ženský princip, který v každém z nás buď žije nebo je potlačen, v mužích i ženách. Esencí ženského principu je spojení. Nerozbíjí na kousky, nerozděluje, ale ptá se: "V čem jsme si podobní? Jak se můžeme propojit? Kde se nachází láska? Můžeš mi naslouchat? Doopravdy slyšíš, co říkám? Vidíš mě? Záleží Ti na tom, zda mě vidíš či ne?

To nejsou otázky, na které lze snadno odpovědět. O ženském principu jako takovém není snadné mluvit, protože ho skutečně zažilo jen málo z nás. Ženský princip je přítomnost, sounáležitost, je to srdce, které dokáže druhého člověka vidět skutečně takového, jaký je. Jaký smysl by měl lidský život, kdyby nás nikdy nikdo doopravdy neuviděl?

Mohla bych vám vyprávět o bezpočtu mužů a žen, kteří v mé poradně plakali a říkali mi: "Nikdy mě nikdo doopravdy neviděl. Nikdo mi doopravdy nenaslouchal. Nejsem hoden/hodna lásky." To jsou jedna z nejsmutnějších slov našeho jazyka. Někdy jsem se cítila úplně zaplavena pocity vůči tomu druhému a tak jsem natáhla ruku a chtěla jsem se jich dotknout. A oni řekli: "Nedotýkejte se mě. Nezasloužím si být milován/ána." A opravdu to tak cítí. Takoví lidé jako děti vyrůstali v prostředí, kde ženský princip nedostal prostor. Abychom ho mohli poznat a pochopit ho, potřebujeme ho nejdříve zažít.

Zeptejte se sami sebe: Když jste byli malé děti, kdo vás skutečně viděl? Kdo vám naslouchal a slyšel? Byl ve vašem životě někdo, s kým jste mohli být doopravdy sami sebou a komu jste mohli svěřit nejniternější pohnutky srdce a duše? Někdo, kdo ve vás povzbuzoval pocit: "Ach! Něco znamenám! Je šťastný/á, když jsem tady!"

A to je velká práce našeho času, doby ve které teď žijeme - vrátit ženský princip do naší společnosti a kultury. Není to jednoduchá cesta. Jak může každý z nás přispět? Věřte nebo ne, tím nejosobnějším způsobem. Věnujte si čas a naslouchejte svým snů, napište si je. Dopřejte si čas rozpoznávat, že ve vašem nitru se odehrávají věci, které je potřeba cítit, nebo vyslovit, nebo prožít, nebo odtruchlit. Věnujte těmto procesům pozornost ve svém životě i u těch, se kterými žijete. Věnujte pozornost tomu, kým doopravdy jste.

...Láska je skutečná síla. Je to energie radosti. Čím více s touto energií budete pracovat, tím víc na ni budou lidé přirozeně reagovat a tím víc ji budete chtít používat. Přináší s sebou tvořivost a pomáhá lidem kolem nás rozkvést. Vaše děti, lidé, se kterými pracujete - všichni rozkvétají.

Všichni rozkvétají."

Marion Woodman

Český překlad: Kateřina Grofová