Jak to probíhá?

Během jednoho setkání můžete stát jako zástupce v konstelaci jiných účastníků, nebo si můžete postavit konstelaci vlastní nebo se jen dívat.

V prvním případě jste požádáni tím, kdo si konstelaci staví, abyste se jako zástupce (on/ona sama, jeho/její otec, matka, dítě, manžel, nadřízený, přítel) připojil/a k ostatním vybraným.

Vaším úkolem není hrát, ale pouze se pohybovat podle svých pocitů. Jakkoli se to možná vzpírá běžnému chápání, představitelé postav v konstelaci pak často jednají jako skutečné postavy, podle kterých jim byly přiděleny role.

Zpravidla se objeví nečekané souvislosti i prožitky, které iniciují změnu vnitřního vnímání i vnějších postojů všech zúčastněných.