Poprvé na konstelaci

Konstelace. Delší dobu jsem to slovo slýchával, z kraje si myslel, že se jedná o konstalace, a vlastně vůbec nevěděl, o co jde. Při vyprávění nadšených účastníků nechápal, jak někdo úplně cizí může “řešit” mé situace a ovlivnit mé vlastní rozhodování.

Důvody, proč jít na své první konstelace, mohou být různý: pracovní problémy, významné životní změny, problémy v rodině, ztráta blízkého, a nebo pouhá zvědavost, touha vědět něco víc o tom, o čem druhý tak nadšeně vypráví, přání mít společné téma na rozpravu s jiným účastníkem. U mě to byl určitě souhrn těch posledních důvodů, které jsem zmínil.

Jako startovací akci jsem si vybral jednodenní ochutnávku v Maintrea v Praze pod vedením Bhagata. Na úvod těžší téma “Smrt”. Zdálo se mně v pohodě, protože se mě, naštěstí, nijak zásadně netýkalo. Nevím jestli to bylo tíhou tématu, nebo důvodem, že kurz startoval v dopoledních hodinách, ale sešlo se jen 11 zájemců, z nichž byli pouze 2 muži a to včetně mně. Takže ač úplný nováček, stal jsem se hned “žádaným zbožím”. Šel jsem tam s odhodláním být aktivní a odnést si z toho co nejvíce, ”hrát” podle vlastního svědomí a vědomí, mimo zaběhlé “vzorce”, tak jak jsem je slyšel z vyprávění. Nebudu popisovat jednotlivé konstelace, tak jak probíhaly. Uvedu jen pocity, které i po více než roce zůstaly:

  • 2 x jsem pozoroval a 2 x jsem “hrál”
  • byly tam zkušení “konstalatéři”, kteří zcela jistě prošli již nejednou akcí, ale i úplní začátečníci, jako já
  • není úplně lehké napoprvé jít dějem, odpoutat se od vlastních vzorců a nést se jen pocitem. Nicméně vždy se dalo spolehnout na ostatní
  • “poobědové” pivko, konkrétně u mě, pomohlo uvolnit moji vrozenou uzavřenost
  • ještě teď cítím hrozně velkou únavu, poslední půl hodinku jsem jen ležel na podložce
  • je to velké soustředění, napětí, emoce - pozitivní i negativní

Při své druhé účasti jsem do stejných prostor dorazil jen na odpolední krátký kurz - 35 lidí, lehčí téma, zajímavé příběhy. Ten den jsem neměl tak odhodlanou náladu, stačilo sklopit oči a bylo lehké nebýt vybrán, pouze pozorovat příběhy druhých. I to bylo velice zajímavé a přínosné, i tak se dá začít pro všechny ty, kteří chtějí zkusit, ale mají respekt. Nicméně ten první kurz byl silný zážitek mimo jiné i tou mojí účastí “naplno” a bylo fajn to zažít se vším všudy ...