Mediace

Mediace (z lat. mediare = „být uprostřed“, z toho česky zprostředkování) je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba, tzv. mediátor, která se jim stává prostředníkem ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek.

  • aktéři se rozhodují dobrovolně
  • mediátor pouze vede
  • důvěra, spolupráce, neutrálnost, mlčenlivost
  • Pojďme to zkusit vyřešit spolu

    Při využité mediace se hladají zájmy jednotlivých aktérů, k čemuž se využívá hledání příčin konfliktu. Náš mediátor profesionálně vstupuje mezi obě strany konfliktu, pomáhá jím pochopit stanoviska a potřeby druhého. Cílem je "vystavět novou dohodu" přijatelnou pro obě strany.

  • zkusili jsme toho již hodně, tak proč ne mediaci
  • uvědomujeme si, kolik sil a peněz nás doposud stál náš konflikt
  • cítíme, že na to sami nestačíme